บริษัท รับประกันตัวผู้ต้องหา

#ทำไมมี ประกันผู้ต้องหา เช่าหลักทรัพย์

เมื่อท่านมีความผิดทางคดีความหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายท่านต้องใช้บริการบริษัทรับจ้าง ประกันตัวผู้ต้องหา หรือ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ร้อยละเท่าไหร่ โทรถาม!!! : 081 189 5861

 

 

ข้อหาที่ ประกันตัวผู้ต้องหา

1. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ตัวอย่างข้อหาที่ รับจ้างประกันผู้ต้องหา ได้แก่ ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม , ความผิดฐานแจ้งความเท็จทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
2. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตัวอย่างข้อหาที่ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ได้แก่ ความผิดฐานซ่องโจร , ความผิดฐานมั่วสุม 10 คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
3. ความผิดเกี่ยวกับก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตัวอย่างข้อหาที่รับประกัน ได้แก่ ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น(การวางวางเพลิงเผาทรัพย์ มีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรง) , ความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตัวอย่างข้อหาที่ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ได้แก่ ความผิดฐานปลอมเอกสาร , ความผิดฐานทำลายเอกสารพินัยกรรมของผู้อื่น เป็นต้น (เอกสารทางราชการ มีความผิดมากกว่าเอกสารทางของเอกชน)
5. ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตัวอย่างข้อหาใช้หลักทรัพย์ประกัน ได้แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา , ความผิดฐานกระทำอนาจาร , ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ (กฎหมายใหม่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเพียงชายต่อหญิงเท่านั้น แต่เป็นชายต่อชาย , หญิงต่อชาย หรือหญิงต่อหญิงได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้)
6. ความผิดเกี่ยวชีวิตร่างกาย ตัวอย่างข้อหาที่ประกันตัวได้แก่ ความผิดฐานฆ่าคนอื่น(เป็นความผิดต่อชีวิต) , ความผิดฐานกระทำโดยประมาทมีผู้ถึงแก่ความตาย , ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย(เป็นความผิดต่อร่างกาย)
7. ความผิดอาญาฐานอื่น ที่ประกัน เช่น ฐานความผิดลักทรัพย์ , ความผิดลักทรัพย์นายจ้าง , ความผิดฐานฉ้อโกง , ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน , ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 , ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ก็ต้องใช้หลักทรัพย์ มาประกันด้วย
8. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ก็มีสิทธิ์ประกันได้ เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ยาเค

 

ต่างๆหล่านี้ เมื่อผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาจากนั้นก็ต้องใช้เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เพื่อทำการประกัน(หรือเรียกว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราว) โดยกำหนดวงเงินหลักทรัพย์ที่ต้องใช้ในแต่ละคดีแตกต่างกันออกไป เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น กำหนดราคาราคาหลักทรัพย์ประกัน 400,000 บาท , แต่ถ้าเป็นในขั้นพยายามกระทำความผิด ราคาค่าหลักทรัพย์ ประมาณ 200,000 บาท เป็นต้น บางครั้งอาจถูกตั้งข้อหาหลายข้อหาร่วมกันก็ได้แล้วแต่ความผิด นั่นจะต้องใช้หลักประกันมูลค่ามากขึ้น ทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคา สมมุติว่าหลักทรัพย์ 400,000 บาท แต่เมื่อทางผู้ต้องหานั้น มีเงินสดหรือหลักทรัพย์มูลค่าไม่เพียงพอจำต้องเกิดการบริการให้ประกัน โดยสามารถติดต่อได้ที่นายประกัน ซึ่งมีอาชีพทางด้านประกันโดยตรงเพื่อบริการผู้ต้องหา

ประกันผู้ต้องหา ในตอนไหน

การดำเนินการประกันตัวนั้นมีการดำเนินการได้สองช่วงคือ

  1. ประกันในชั้นพนักงานสอบสวน
  2. ประกันในชั้นศาล

โดยที่จะประกันในชั้นใดนั้น ต้องแล้วแต่ระเบียบราชการของศาลกำหนดไว้ เช่น คดียาเสพติดต้องดำเนินการประกันในชั้นศาลเท่านั้น ไม่สามารถกระทำในชั้นพนักงานสอบสวนได้เลย แต่ในบางคดี เช่น คดีเช็ค สามารถเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาได้ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน และประกันชั้นศาล ทั้งนี้ต้องดูว่าดำเนินการในชั้นไหน อย่างไหนจะเหมาะสมกว่ากัน เป็นผลดีต่อผู้ต้องหามากกว่า

ประกันตัว ชั้นพนักงานสอบสวน

เป็นการประกันตั้งแต่ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมมา จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ตำรวจส่งสำนวนไปยังอัยการ เพื่อเตรียมส่งฟ้องศาลต่อไป การประกันในชั้นศาลเป็นการดำเนินการในขั้นตอนเมื่อศาลรับประทับฟ้องจากอัยการ(ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำสำนวนมาส่งที่อัยการก่อน) เพื่อให้อัยการพิจาณาว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องศาลต่อไป

รับประกันผู้ต้องหา ในชั้นศาล

การประกันชั้นศาลแบ่งออกเป็น

1.ศาลชั้นต้น

2.ศาลอุธรณ์ และ

3.ศาลฏีกา

1.ประกันศาลชั้นต้น

ทุกขั้นตอนท่านสามารถเช่าหลักทรัพย์เพื่อทำการประกันตัวออกมาได้ ในระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของศาล เช่น การนัดสืบพยานโจทก์ การนัดสืบพยานจำเลย(ผู้ต้องหา) การนัดพร้อม จนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาตัดสินในคดีความผิดนั้น ๆ เมื่อศาลตัดสินคดีให้กับจำเลย(ผู้ต้องหา)แล้วการประกันนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

2.ประกันศาลอุธรณ์และ 3.ศาลฎีกา

ถ้าท่านไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ท่านต้องทำการดำเนินการเพื่อทำการหาหลักทรัพย์เพื่อ ประกันผู้ต้องหาและสู้คดีในศาลขั้นถัดไปคือศาลอุธรณ์ ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินการคดีความของศาลจะเร็วหรือช้า ขึ้นกับว่าจำเลยรับสารภาพหรือปฏิเสธ ถ้ารับสารภาพศาลท่านจะพิพากษาติดสินคดีเลย(ป.วิอาญามาตรา176 ดูเพิ่มเติมบางคดีต้องสืบพยานต่อไป) แต่หากปฏิเสธจะต้องมีกระบวนการสืบพยานโจทก์และจำเลย (เมื่อศาลรับฟ้องแล้วเราไม่เรียกว่า”ผู้ต้องหา”แล้ว ) ดังที่กล่าวมาอันมีผลให้ระยะเวลาในคดีเนิ่นนานออกไป ซึ่งมีผลต่อหลักทรัพย์และการประกัน

การประกันตัว กับคำให้การจำเลย?

             สำหรับตัวผู้ต้องหาเองนั้นจะรับหรือปฏิเสธในข้อหานั้น ต้องปรึกษาทนายความก่อน เพราะแต่ละคดีรูปการณ์ไม่เหมือนกัน แต่ไม่มีผลต่อหลักทรัพย์ที่มาประกันผู้ต้องหา การที่เรารับข้อกล่าวหาหรือยอมรับว่ากระทำความผิด นั้นมีผลดีคือเมื่อศาลท่านตัดสินมักจะลดหย่อนผ่อนโทษใครเพราะถือว่าเราสำนึกผิดและรับสารภาพ แต่หากเราปฎิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ยอมรับว่าตนเองนั้นได้กระทำความผิด เมื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้ว หากพิสูจน์ได้ว่าเรานั้นกระทำความผิดจริง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ศาลท่านตัดสินเต็มอัตราโทษ และไม่มีเหตุลดโทษกึ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อได้กระทำความผิดจริงจริงและมีหลักฐานความผิดชัดเจน ขอแนะนำว่าปฏิเสธไปเปล่าประโยชน์ สู้ยอมรับสารภาพไปเสียดีกว่า

และหากครั้งต่อไปท่านกระทำความผิดอีก(ไม่ว่าข้อหาอาญาใดก็ตาม) เพราะการกระทำผิดซ้ำซาก ย่อมไม่เป็นผลดีกับตนเองแต่ประการใด  มันมีผลเรื่องหลักทรัพย์หรือการประกันจำเลยในครั้งหน้านั้นด้วย

อัตราหลักทรัพย์ที่ใช้ประกัน

            อัตราหลักทรัพย์ที่ใช้ สำหรับประกันคดีต่างๆในแต่ละข้อหา เพื่อให้มีความชัดเจนกรุณาสอบถามที่ศาล ที่ท่านต้องไปดำเนินคดี แต่ละศาลอาจใช้หลักทรัพย์ประกัน มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง สอบถามให้ชัดเจนว่าใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเท่าไหร่เพราะว่าท่านนั้นจะต้องมาคิดว่าจะหาเงินค่าเช่าหลักทรัพย์จากไหนอย่างไร ต้องใช้เวลาในการดำเนินการอยู่บ้าง คงไม่ได้รวดเร็วดังใจ ทั้งจะผู้ที่หาหลักทรัพย์มาประกันให้ท่าน เขาก็ต้องมีเวลาในการดำเนินการประกันเช่นกัน

บริษัทรับประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย รับจ้างประกันตัวเชิญติดต่อสอบถาม เราคิดค่าเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ร้อยละเท่าไหร่ สายด่วนโทร!!! : 081 189 5861

facebook

=>ไลน์@สอบถามประกันตัว: @kvx9577r

รับจ้างประกันผู้ต้องหา หรือ เช่าหลักทรัพย์ lind id : mamm57