คดีเช็คเด้ง ประกันตัว

ในเรื่องเกี่ยวกับ คดีเช็คเด้ง ประกันตัว ไม่ว่าท่านใดที่เคยดำเนินธุรกิจ ย่อมต้องมีการติดต่อค้าขาย กับคู่กรณีหรือคู่ค้า เมื่อมีการค้าขายจึงต้องมีการจ่ายเงิน จ่ายทอง บ้างก็เป็นการค้าขายโดยการใช้เงินสด บ้างก็เป็นการค้าขายเครดิตหรือค้าขายเงินเชื่อ บางทีก็เป็นการจ่ายเงินค่าสินค้าโดยการเขียนเช็คลงวันที่ และให้ผู้ทรงนำเช็คไปขึ้นตามวันที่ที่ระบุไว้ ในเช็คนั้น

กดโทร !!! : 081 189 5861

คดีเช็คเด้ง เป็นคดีอาญานะ

แต่เมื่อถึงเวลา เมื่อผู้ทรงนำเช็คไปขึ้นแต่เงินในบัญชี ของผู้ออกเช็คไม่ พอจ่าย ตามจำนวนเงินในหน้าเช็ค หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน แบบนี้จะเกิดอาการเรียกว่าเช็คเด้ง เป็นความผิดทางอาญา ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534  ซึ่งการที่จะเป็นคดีอาญา (มีโทษจำคุกนะ) มูลหนี้อันเกิดจาก เช็คนี้ต้องเป็นมูลหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบมูลหนี้ก่อน เช่นมูลหนี้ซื้อขายกันจริง แบบนี้เป็นคดีอาญาได้ แต่ถ้ามูลหนี้ที่เกิดจากการพนัน แบบนี้ถึงแม้ว่าเช็คจะเด้ง เป็นคดีเช็คเด้งก็ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

อัตราประกันตัว ตามกฎหมายอาญา

คดีเช็คเด้งใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่

เมื่อมีคดีเช็คเด้ง ประกันตัว ใช้วงเงินเท่าไหร่ แล้วแต่ศาลแต่ละที่อาจจะมีนโยบายการประกันไม่เหมือนกัน เช่นอาจจะใช้วงเงินประกันตัวเป็นเงินสดมูลค่า 1 ใน 3 ของมูลค่าตามยอดเช็ค ก็สามารถประกันตัวได้ แต่อาจจะกำหนดว่าไม่เกินสองแสนบาท (ต้องสอบถามแต่ละศาลอาจไม่เหมือนกัน) แบบนี้เป็นต้น หรือมีวงเงินขั้นต่ำเช่นเขียนเช็คแค่  30,000 บาท วงเงินประกันตัวขั้นต้นในคดีเช็คเด้ง อาจจะเป็น ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า xxx บาท เป็นต้น หรือขั้นสูงไม่เกิน 200,000 บาท ( ถามศาลนะ แต่ละที่อาจไม่เท่ากัน )

 

ดังนั้นตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาเองที่จะ ประกันตัว คดีเช็คเด้ง สมควรที่จะสอบถาม กับศาล ซึ่งต้องถามเป็น caseๆ ไป จึงฝากบอกเอาไว้ด้วย อย่าประมาทเรื่องการเตรียมหลักทรัพย์ ตรวจสอบให้ดี บางทีหลักทรัพย์ที่เตรียมไป ประกันตัว คดีเช็ค   ก็ไม่สามารถใช้ได้ ตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนศาลเขาต้องการอย่างไร

คดีเช็ค เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้

ทางที่ดีตัวจำเลยควรไปพูดคุยกับโจทก์ เพื่อจะบรรเทาความเสียหายให้กับเขาอย่างไร เวลาโจทก์โทรไปก็พยายามพูดคุยหาทางแก้ไข

อย่านิ่งเงียบหรือเฉย มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดี โดยเฉพาะในคดีเช็คซึ่งมันเด้งไปเรียบร้อยแล้ว มันเป็นความผิดทางคดีอาญาแล้ว

รับประกัน ผู้ต้องหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *