คดียักยอกทรัพย์ ประกันเท่าไหร่

ก่อนที่จะมี การประกันตัวคดียักยอกทรัพย์ ขอเล่าเรื่องทางกฎหมายก่อน ในเรื่องคดียักยอกทรัพย์ เป็นคดีอาญา โดยขณะที่เกิดเหตุทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครอง ของผู้ยักยอก ถ้าทรัพย์นั้นไม่ได้อยู่ในการครอบครองของผู้ยักยอกจะเป็นการลักทรัพย์  ซึ่งเป็นความผิดอีกครั้งหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา กรณีใดเป็นการยักยอกทรัพย์จึงต้องวิเคราะห์ให้ดี

แล้วจะยักยอกทรัพย์ของตัวเองหรือทรัพย์ซึ่งตัวเองมีส่วนร่วมอยู่ได้ไหมเช่น รถยนต์ ที่เป็นของสามีหรือภรรยา สามียักยอกเอารถยนต์ซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาขอตนเองไปขาย จะเป็นอย่างไร??? ต้องประกันตัวไหม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับยักยอกทรัพย์

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

องค์ประกอบความผิด ยักยอกทรัพย์

1.ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นอยู่แล้ว
2.เบียดบังเอาทรัพย์ไป
3.โดยเจตนาทุจริต =>ต้องมีเจตนา ในการกระทำการความผิดครั้งนี้

คดียักยอก ประกันตัวเท่าไหร่กันล่ะ

ตามปกติ การประกันตัวในข้อหายักยอกจะใช้ประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป แต่ท่านควรสอบถามหน้างานหรือสอบถามว่าต้องประกันตัวเท่าไหร่กันแน่กับเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นการประกันที่ศาลก็ให้สอบถามที่ช่อง 1 ประชาสัมพันธ์ แต่ละที่ประกันตัวไม่เท่ากัน เน้นย้ำให้สอบถามหน้างานก่อน อันนี้เป็นแค่อัตราเบื้องต้นเท่านั้น อย่าเพิ่งยึดเป็นสรณะ

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นคดียักยอกทรัพย์

จะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นคดียักยอกทรัพย์ เช่น เรายืมรถยนต์ของเพื่อนมาใช้แล้วไม่คืน เพื่อนมาทวงถามก็ไม่คืน แบบนี้เป็นยักยอกทรัพย์ (รถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของเพื่อน ไปอยู่ในความครอบครองของเรา)

 

 

รับจ้างประกันผู้ต้องหา หรือ เช่าหลักทรัพย์ lind id : mamm57