คดีฉ้อโกง

คดีฉ้อโกง  เป็นคดีอาญา ในการฉ้อโกงนั้นมีคดีฉ้อโกง และคดีฉ้อโกงประชาชน โดยสำหรับคดีฉ้อโกงประชาชนนั้นเป็นอาญาแผ่นดิน ฉ้อโกง ผู้เสียหายตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป บทลงโทษมีความรุนแรงมากกว่าคดีฉ้อโกง และการประกันตัวก็ใช้หลักทรัพย์มากกว่า ตามหลักเกณฑ์

 

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๔๒  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ
(๑) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ
(๒) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณี อาจไม่ใช่ฉ้อโกง

บางกรณีอาจจะไม่ใช่ฉ้อโกง ยกตัวอย่างเช่น นายเอซื้อแมสจากนายบี แล้วนายบีไม่ยอมส่งแมสให้ แบบนี้จะ เข้าข้อหาฉ้อโกงหรือเปล่าก็ต้องดูข้อเท็จจริง
1. หากในอดีตนายบีเคยส่งแมสให้นายเอ หรือนายบีเคยขายแมสให้กับลูกค้าคนอื่น แบบนี้มีโอกาสสูงที่จะไม่เข้าฉ้อโกงแม้ว่า นายบีไม่ได้ส่งแมสให้กับนางเอกก็ตาม
2. หากนายบีไม่เคยขายแมสให้กับนายเอและไม่เคยขายแม้ให้กับคนอื่นเลย แบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นข้อหาฉ้อโกงได้
3. คนมักเข้าใจผิดว่าเมื่อถูกโดนโกงก็จะฟ้องข้อหาฉ้อโกงซึ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
4. สำหรับการฉ้อโกง กับคนอื่นเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นการฉ้อโกงประชาชนได้แต่ต้องมาดูข้อเท็จจริงกันอีกที

ติดต่อ นายหน้า รับประกันตัวผู้ต้องหา