ประกันชั้นโรงพัก กับชั้นศาล ยังไง ?

หากคุณเคยได้ยินถึงคำว่า “ประกันผู้ต้องหา” แล้วคุณอาจจะสงสัยว่าประกันผู้ต้องหาชั้นโรงพักกับประกันผู้ต้องหาชั้นศาลนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ในบทความนี้เราจะมาสอนคุณเกี่ยวกับความแตกต่างของประกันผู้ต้องหาชั้นโรงพักและประกันผู้ต้องหาชั้นศาลให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันว่า “ประกันผู้ต้องหา” คืออะไร? ประกันผู้ต้องหาคือการให้การปกป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ต้องหาในกรณีที่เขาไม่สามารถชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เขาต้องการปกป้องตัวเองได้ ดังนั้นประกันผู้ต้องหาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ต้องหาในการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่พวกเขาต้องการปกป้องตัวได้

แต่ประกันผู้ต้องหาไม่ได้แบ่งออกเป็นแค่ชั้นโรงพักและชั้นศาลเท่านั้น เพราะฉะนั้น เรามาดูกันว่า ประกันผู้ต้องหาชั้นโรงพัก กับ ประกันผู้ต้องหาชั้นศาล แตกต่างกันอย่างไร?

1. การขอเป็นผู้เช่าชั่วคราว (ชั้นโรงพัก)

ในกรณีของประกันผู้ต้องหาชั้นโรงพัก เมื่อผู้ต้องหาไม่สามารถชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่พวกเขาต้องการป้องกันตัวได้ พวกเขาสามารถขอเป็นผู้เช่าชั่วคราวได้ โดยผู้เช่าชั่วคราวจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่ต้องมีการใช้บัตรเครดิต และจะต้องมีการล็อคเลขไมล์ของรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

2. การขอปล่อยตัว (ชั้นศาล)

สำหรับกรณีของประกันผู้ต้องหาชั้นศาล เมื่อผู้ต้องหาไม่สามารถชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่พวกเขาต้องการป้องกันตัวได้ พวกเขาสามารถขอปล่อยตัวได้ โดยจะต้องมีการใช้บัตรเครดิตในการปล่อยตัว และจะต้องมีการล็อคเลขไมล์ของรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

3. การชำระเงิน (ชั้นศาล)

สำหรับกรณีของประกันผู้ต้องหาชั้นศาล เมื่อผู้ต้องหาไม่สามารถชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่พวกเขาต้องการป้องกันตัวได้ พวกเขาสามารถขอชำระเงินได้ โดยจะต้องมีการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน และจะต้องมีการล็อคเลขไมล์ของรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

4. การสิ้นสุดการใช้บริการ (ชั้นโรงพัก)

สำหรับกรณีของประกันผู้ต้องหาชั้นโรงพัก เมื่อผู้เช่าชั่วคราวไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาระบุ ผู้ให้เช่าจะถือว่าผู้เช่าได้ยืนยันการสิ้นสุดการใช้บริการและจะถือว่าผู้เช่าได้ออกรถและไม่ได้ใช้บริการ

5. การสิ้นสุดการใช้บริการ (ชั้นศาล)

สำหรับกรณีของประกันผู้ต้องหาชั้นศาล เมื่อผู้ขอปล่อยตัวไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาระบุ ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ขอปล่อยตัวได้ออกรถและไม่ได้ใช้บริการ

6. จำนวนเงิน (ทั้ง 2 กรณี)

จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในกรณีของประกันผู้ต้องหาแต่ละกรณีจะแตกต่างกันไป โดยจำนวนเงินที่ถูกบันทึกรับสำหรับประกันผู้ต้องหาชั้นโรงพัก จะมีจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกรับสำหรับการขอเป็นผู้เช่าชั่วคราวและจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกรับสำหรับการสิ้นสุดการใช้บริการ และสำหรับกรณีของประกันผู้ต้องหาชั้นศาล จำนวนเพียงพอที่จำเป็นสำหรับการปล่อยตัวจะถูกรับ

7. เอกสาร (ทั้ง 2 กรณี)

สำหรับกรณีของประกันผู้ต้องหาแต่ละกรณี จำเป็นต้องมีการกรอกแบบฟอร์มและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

8. เวลารับบริการ (ทั้ง 2 กรณี)

สำหรับกรณีของประกันผู้ต้องหาแต่ละกรณี เวลารับบริการจะแตกต่างไปโดยมีเวลารับบริการที่ถูกระบุให้อย่างชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *