ทำไมฆ่าคนตาย ในบางกรณีจึงไม่ถูกจำคุก

การฆ่าคนตาย ทำให้คนๆหนึ่งเสียชีวิตลง ตามปรกติแล้วบทลงโทษทางกฎหมาย จะรุนแรงมาก ถึงขั้นประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต แต่ในบางกรณีนั้น ก็มีข้อยกเว้น เช่น การป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำผิดโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ตามบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ,68 และ 62
มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี

ส่วนในเรื่องป้องกันตัว มาตรา 68 ผู้ใด จำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตน หรือของผู้อื่น ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และภยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นคือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิด

สรุปว่าการฆ่าคนตายนั้นเป็นความผิดมีโทษถึงประหารชีวิต ส่วนเรื่องป้องกันตัว โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายถือว่ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะป้องกันชีวิต และสิทธิของตนจากคนอื่น คิดจะมาฆ่ามาทำลาย ตัวเราได้ เช่น เราเดินอยู่ดีดี มีนาย สอง นำปืนจะยิงเรา เราก็มีสิทธิ์ที่จะยิงนาย สอง ได้ แต่ว่าเมื่อมีข่าวดีเกิดขึ้นก็ต้องมีการหา หลักทรัพย์ ประกันตัว ผู้ต้องหา ตามขั้นตอนของศาล เมื่ออยู่ในขั้นตอนของศาล ก็สามารถให้การตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ ( ข้อเท็จจริงนี้ เราได้ให้การไว้เบื้องต้นในชั้นตำรวจ ว่าเหตุใดเราจึงต้องนายสอง ตำรวจจะ ทำการสรุปสำนวนคดี )

เนื่องจาก ศาลเองก็ต้องพินิจพิเคราะห์จากพยานหลักฐานด้วยเช่นกัน ว่านายสอง นั้น จะยิงก่อนจริงหรือไม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับนายสอง และให้ความเป็นธรรมกับเราด้วย หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่าน ท่านไม่ต้องกลัว ถึงแม้ว่า ท่านได้ฆ่าคนตาย ท่านก็อาจจะไม่ผิด ได้รับการลงโทษ น้อยลงก็ได้ (เหตุยกเว้นโทษ หรือศาลท่านลดโทษก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับพยานหลักฐาน)

One thought on “ทำไมฆ่าคนตาย ในบางกรณีจึงไม่ถูกจำคุก”

  1. กฎหมายเขียนขึ้นมาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ต้อง แสดงหลักฐานหรือพิสูจน์หลักฐานว่าใครเป็นคนทำผิดอย่างไร ซึ่งคนที่หัวหมอหรือคนที่ฉลาด ก็เล่นกันตรงที่หลักฐานนี่แหละด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถเอาผิดได้อันนี้แบบหลักการทั่วไป แต่สำหรับ ในกรณีดังโพสต์นี้อาจจะเพราะว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่ถ้าไม่โดยชอบก็กฎหมาย คิดว่าคงมีความผิดเหมือนเดิม https://xn--12ca4dglku6ahdp8a3b4ehdgc91c.com/ เขาก็มีเขียนบอกเอาไว้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *