คดีฉ้อโกง

คดีฉ้อโกง  เป็นคดีอาญา ในการฉ้อโกงนั้นมีคดีฉ้อโกง และคดีฉ้อโกงประชาชน โดยสำหรับคดีฉ้อโกงประชาชนนั้นเป็นอาญาแผ่นดิน ฉ้อโกง ผู้เสียหายตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป บทลงโทษมีความรุนแรงมากกว่าคดีฉ้อโกง และการประกันตัวก็ใช้หลักทรัพย์มากกว่า ตามหลักเกณฑ์

 

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๔๒  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ
(๑) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ
(๒) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดต่อ นายหน้า รับประกันตัวผู้ต้องหา

รับจ้างประกันผู้ต้องหา เช่าหลักทรัพย์ lind id : mamm57