ป.อาญา มาตรา ๑๓๖

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แปล

ปกติแล้วการดูหมิ่น หมายถึงการดูหมิ่นซึ่งหน้า ในมาตรานี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งตามกฎหมายเจ้าพนักงานก็มีนิยามเอาไว้ว่าคือใครบ้าง จึงจะเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายนี้ ดังนั้นการที่จะไม่ได้ใช้ว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่ต้องเริ่มวิเคราะห์ก่อนว่ามีการดูหมิ่นก่อนหรือเปล่า และผู้ที่ถูกดูหมิ่นนั้นคือเจ้าพนักงานนั่นเอง

 

คดีพวกนี้มีอัตราโทษไม่ค่อยรุนแรงเพราะไม่ใช่คดีร้ายแรงเหมือนคดีฆ่าคนตาย หรือคดีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส หรือคดียาเสพติด หรือคดีเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์ แบบนั้นจะมีความรุนแรงมากกว่าคดีหมิ่นประมาท

และคดีอาญายังแบ่งเป็นคดีอาญาความผิดอันยอมความได้ และคดีอาญาแผ่นดิน(ยอมความไม่ได้) ดังนั้นเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ต้องตกใจแต่ขอให้ปรึกษากับทนายความที่ไว้ใจและดำเนินการไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทุกอย่างมีเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *