ป.อาญา มาตรา ๑๓๗

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แปล

ในเรื่องการแจ้งความนั้น ถ้าผู้ที่แจ้งความแจ้งความเท็จจะทำให้เกิดความวุ่นวาย เพราะว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแจ้งความนั้นเช่นอาจต้องตกเป็นผู้ต้องหา ดังนั้นในทางกฎหมายจึงควรที่จะมีการลงโทษ ผู้ที่แจ้งความเท็จ เพื่อทำให้สังคมดำรงความยุติธรรมอยู่ได้ ป้องกันไม่ให้เกิดการกันแกล้งกัน โดยไม่คิดถึงคนอื่น เนื่องจากโลกมนุษย์ใบนี้มีคนดีและคนไม่ดีอยู่ปะปนกันไป จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาดูแล

การแจ้งความนั้น แจ้งความต่อเจ้าพนักงาน เพื่อให้ ดูว่าเราถูกริดรอนสิทธิ์อย่างไรหรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายในเรื่องใดบ้าง จะได้เรียกตัวผู้กระทำความผิด มาสอบถามข้อมูลหรือให้ปากคำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *