มีหมายจับ ประกันได้ไหม ?

หมายจับ หมายถึงการถูกจับกุมโดยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เพื่อนำไปตัดสินใจในการดำเนินคดีต่อไป หากมีการถูกจับหมาย คุณอาจกังวลว่าจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่ ดังนั้น บทความนี้จะช่วยอธิบายและแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการประกันตัวในกรณีที่มีหมายจับ

การประกันตัวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ถูกจับหมายสามารถออกจากคุกหรือออกพิพากษาได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่ขังต่อไป การประกันตัวมีวิธีการหลายแบบ โดยที่ผู้ถูกจับหมายจะต้องชำระเงินประกัน หรือมีผู้ค้ำประกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปล่อยผู้ถูกจับไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้

ในกรณีที่มีหมายจับ การประกันตัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนว่าจะได้รับอนุญาต เพราะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ผู้ถูกจับหมายจะทำผิดเงื่อนไขการประกันตัว โดยเงื่อนไขการประกันตัวและจำนวนเงินประกันตัวขึ้นอยู่กับความรุ่งเรืองและความเสี่ยงของผู้ถูกจับหมาย เช่น กรณีที่ผู้ถูกจับหมายเป็นบุคคลที่มีฐานะและผ่านการคัดกรอง เช่น ไม่เคยกระทำผิดหรือไม่มีประวัติอาชญากรรม จะสามารถขอประกันตัวได้ง่ายขึ้น

แต่ในกรณีที่ผู้ถูกจับหมายเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงในการทำผิด เช่น มีประวัติอาชญากรรม หรือเคยถูกจับหมายในคดีเดียวกัน การขอประกันตัวอาจไม่ได้รับอนุญาต หรือต้องชำระเงินประกันตัวสูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ถูกจับหมายจะหลบหนีหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้

การประกันตัวเป็นสิทธิของผู้ถูกจับหมาย และไม่ใช่การขอโปรด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปล่อยผู้ถูกจับไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้ การประกันตัวยังช่วยให้ผู้ถูกจับหมายสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพิจารณาคดีต่อไปได้

ในส่วนของการประกันตัวโดยมีผู้ค้ำประกัน เป็นกรณีที่ผู้ถูกจับหมายไม่สามารถชำระเงินประกันตัวได้ โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่มีฐานะและไม่มีประวัติอาชญากรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาและพิสูจน์คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

ในกรณีที่ผู้ถูกจับหมายไม่สามารถชำระเงินประกันตัวและไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันได้ ผู้ถูกจับหมายอาจถูกเข้าคุกไว้ในเวลาที่ไม่แน่นอน และอาจไม่สามารถได้ออกพิพากษาได้อย่างรวดเร็ว

ในสิ่งที่ได้อธิบายข้างต้น การประกันตัวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ถูกจับหมายสามารถออกจากคุกหรือออกพิพากษาได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย และสิทธิ์ของผู้ถูกจับหมายไม่ได้ถูกลดลง โดยการขอประกันตัวไม่ใช่การขอโปรด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปล่อยผู้ถูกจับไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้

ในกรณีที่คุณถูกจับหมายและไม่แน่ใจว่าสามารถขอประกันตัวได้หรือไม่ คุณสามารถปรึกษาทนายความเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดำเนินคดีต่อไปได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *