โปรดอ่านก่อนเช่าหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ ของท่านเอง

โปรดอ่านก่อนเช่าหลักทรัพย์

1. ประกันตัวใน ชั้นตำรวจหรือชั้นศาล ถ้าประกันในชั้นศาล ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา

2. ท่านถูกตั้งข้อหาอะไร ตรวจสอบให้ละเอียด แต่ละข้อหามีเหตุฉกรรจ์ อัตราประกันตัวไม่เท่ากัน

3. ท่านมีหมายจับติดตัวหรือเปล่า => การมีหมายจับในคดีอื่น ทำให้ประกันตัวยาก หรือประกันตัวเสร็จก็ถูกอายัดตัวอีก

4. ใช้หลักทรัพย์กี่บาท => โทรถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถ้าในชั้นตำรวจก็ถามตำรวจ ถ้าในชั้นศาลก็ถามที่ศาล

5. เมื่อทราบมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ ท่านตรวจสอบดูว่าท่านมีหลักทรัพย์อะไรของตัวเอง ที่ประกันตัวเองได้

6. หลักทรัพย์ได้แก่เงินสด โฉนดที่ดิน กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ

7. ไม่มีหลักทรัพย์ของตัวเอง ก็ไปหาเช่าหลักทรัพย์