ป.อาญา มาตรา ๑๓๘

มาตรา ๑๓๘ {ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน} ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ Continue reading ป.อาญา มาตรา ๑๓๘